Kungsbacka Ysteri
@Kungsbackaysteri

Välkommen till det enda Ysteriet i Kungsbackaområdet. Vi gör hela tillverkningsprocessen själva, med en teknik som finputsats i 100-tals år, i vår egna lokal på Lilla Hantverkargatan 7. Vi använder rätt råvaror från närliggande produktioner i västsverige, "närodlat och härodlat". Inga mellanhänder.
Våra ostar håller högsta tänkbara kvalitet.

Welcome to the only creamery in the Kungbacka area, in Sweden's westcoast. We do the entire manufacturing process of our own cheese ourselves, with a technique that has been refined for hundreds of years, in our own premises at Lilla Hantverkargatan 7. We use the right raw ingredients from nearby productions in the area. No intermediaries.
Our cheese products are of the highest possible quality.